โพสต์นี้เอา Phrasal Verbs ที่มี FILL เป็นคำหลักมาฝากกัน ขอเหลาสั้นๆ อีกครั้งว่า Phrasal Verbs คือ V. ที่มาเป็นยวง เป็นพวง คือจะมีมากกว่า 1 คำ รวมกัน โดยที่มันจะมีคำหลักเหมือนกัน อย่างในโพสต์นี้ คำหลักก็คือ FILL จ้า ลองไปดูกันดีกว่า

fill

 

FILL IN/OUT (sth) – กรอกข้อมูล (โดยเฉพาะพวกแบบฟอร์มต่างๆ)

 • Don’t forget to fill in your application.
  (อย่าลืมกรอกใบสมัครนะ)
 • You should fill the membership form out as soon as possible.
  (คุณควรกรอกใบสมัครสมาชิกให้เร็วที่สุด)


FILL IN (FOR) someone – ทำงานแทนชั่วคราว

 • I’m filling in for Mark until he gets better.
  (ฉันทำงานแทนมาร์คเอง จนกว่าเขาจะดีขึ้น)
 • When you’re off sick, someone else has to fill in.
  (เมื่อคุณลาป่วย ต้องมีใครซักคนมาทำงานแทนชั่วคราว)


FILL (sth) UP (with) – เติมให้เต็ม (ด้วย)/เต็มไปด้วย/ทำให้อิ่มแน่น

 • I filled up the sandbox with some more sand.
  (ฉันเติมกะบะทรายให้เต็มด้วยทราย)
 • If the oil tank is less than half full, tell them to fill it up.
  (ถ้าน้ำมันต่ำกว่าครึ่งถังแล้ว บอกพวกเขาให้เติมด้วย)
 • Too many spam emails are filling up our inboxes.
  (เมล์ของพวกเราเต็มไปด้วยเมล์ขยะเยอะมาก)
 • The noodle really filled me up. I can’t move anymore!
  (ก๋วยเตี๋ยวทำให้ฉันอิ่มแน่นจริงๆ ขยับตัวบ่ได้แล้วจ้า!)

 

แบบฝึกหัด🎲

ลองมาทดสอบกันหน่อยดีกว่า ว่าเข้าใจมากขึ้นมั้ย? เลือกคำที่เรียนไปข้างบนมาเติมในประโยคได้เลย!

1. The waiter —– everyone’s glasses.
🅰 filled up  🅱 filled in

2. You must —– the customs entry form at the port of entry.
🅰 fill in    🅱 fill in for

3. The drought has ended, and the reservoirs are —– again.
🅰 filling out  🅱 filling up

4. Rina is —– for the receptionist at the moment.
🅰 filling in  🅱 filling out

5. My closet is —– with clothes I hardly wear.
🅰 filled out  🅱 filled up

ทำเสร็จแล้วงงมั้ย? วิ้งค์นั่งแต่งโจทย์เองยังงงเลย! 😂 — เอนี่เวย์ เมื่อตอบแล้ว และมั่นใจ ไม่เปลี่ยนแล้ว ก็ลองไปดูเฉลยพร้อมกันเลยจ้าา


เฉลย🌸

1. The waiter —– everyone’s glasses.
filled up  🅱 filled in
(บริกรเติมน้ำให้แก้วของทุกคน)

2. You must —– the customs entry form at the port of entry.
fill in    🅱 fill in for
(คุณต้องกรอกใบขนสินค้าที่ท่าขาเข้า)

3. The drought has ended, and the reservoirs are —– again.
🅰 filling out  ✅ filling up
(หน้าแล้งผ่านไปแล้ว และอ่างเก็บน้ำก็มีน้ำเพิ่มขึ้นอีกครั้ง = มีน้ำมาเติม)

4. Rina is —– for the receptionist at the moment.
✅ filling in  🅱 filling out
(รินะจะทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับชั่วคราว ณ ตอนนี้)

5. My closet is —– with clothes I hardly wear.
🅰 filled out  ✅ filled up
(ตู้เสื้อผ้าของฉันเต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ฉันแทบไม่ค่อยได้ใส่เลย)

เป็นยังไงกันบ้างงง ถูกกันกี่ข้อเนี่ย?? 😆 พอจับคำพวกนี้มามัดรวม มันก็จะงงๆ หน่อยเป็นเรื่องธรรมดา แต่ค่อยๆ อ่านไป เก็บความหมายไป ต่อไปเจอมันที่ไหน ก็เข้าใจได้สบายแน่นอน #ไม่โดนหลอกแล้ว 😉