ก่อนไปเริ่ม วิ้งขอสรุปสิ่งที่ต้อง “จำ” ก่อน คือ

 • หลักการนี้ใช้กับเฉพาะคำนาม ‘นับได้’ เท่านั้น (Countable Nouns)
 • นอกจาก s, es แล้ว การเติมให้คำนามเป็นพหูพจน์ยังมีข้อยกเว้นอื่นๆ ด้วย
 • ทำให้ไม่ใช่ทุกคำสามารถเติม s, es ได้หมด เวลาอยากเปลี่ยนเป็นพหูพจน์

ถ้าพร้อมแล้วตามวิ้งไปดูกันเลยจ้า

 1. เป็นคำนามนับได้ ทั่วไปปกติ เช่น

computers

caps

onions

houses

 1. ลงท้ายด้วย -y และหน้า y เป็นสระ เช่น

boys

ways

trays

guys

toys

🍊 เติม ES เมื่อ

 1. ลงท้ายด้วย -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z เช่น

buses

bosses

wishes

lunches

taxes

blitzes (แปลว่าการทิ้งระเบิดโจมตีทางอากาศ)

 1. ลงท้ายด้วย -y และหน้า y เป็นพยัญชนะ เราเปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม -es เช่น

opportunity – opportunities

memory – memories

country – countries

luxury – luxuries

 1. ลงท้ายด้วย -f, -fe เราจะตัดออกก่อนแล้วใส่ -ves แทน เช่น

knife – knives

wolf – wolves

leaf – leaves

loaf – loaves

shelf – shelves

thief – thieves

scarf – scarves (หรือ scarfs)

ยกเว้น: บางคำที่ลงท้ายด้วย f แต่เติม s เฉยๆ ก็มี (ต้องจำเอาจ้า) เช่น

beliefs

roofs

chefs

chiefs

cliffs

 1. ลงท้ายด้วย -o เติม -es เช่น

tomatoes

potatoes

heroes

volcanoes (หรือ volcanos ก็ได้)

ยกเว้น: เช่น photos, memos, pianos, videos

และนี่คือจบเฉพาะ หลักการแบบปกติ!! ยังมีแบบที่มันไม่ปกติอี๊กกกก (ภาษาดิ้นได้ คือสิ่งสวยงาม)

🍊 คำนามพหูพจน์แบบไม่ปกติ (Irregular Nouns)

 1. แบบไม่เปลี่ยนรูป

ไม่ว่าจะเอกพจน์ พหูพจน์ ก็ใช้คำเดียวกัน เช่น deer

sheep

series

species

 1. เปลี่ยนรูปแบบไม่เข้ากฎ

man – men

woman – women

goose – geese

child – children

ox – oxen

mouse – mice

person – people

tooth – teeth

foot – feet

ส่วนกลุ่มสุดท้ายนี้จะเป็นแบบที่แนะนำให้จำเลยดีกว่า เช่น

cactus – cacti

phenomenon – phenomena

analysis – analyses

criterion – criteria


*หากต้องการนำบทความไปแชร์ หรือเผยแพร่ อนุญาตให้เฉพาะแชร์ Link จากเว็บไปโดยตรงเท่านั้นน้า*
All rights reserved. © 2021 engawink.com