ส่วนมากเราจะถนัดท่อง “ศัพท์ + ความหมาย” แต่! ถ้าความหมายเดียวกัน มีศัพท์หลายคำล่ะ?🤔

เป็นที่มาของคำว่า ‘synonym’ หรือคำที่มีความหมายเหมือน/ใกล้เคียงกันนั่นเอง
บางคนรู้จักศัพท์แค่คำเดียว ไม่รู้ synonyms พอเวลาพูด หรือเขียน ก็วนใช้มันแต่คำเดิมๆ หรือบางทีเจอในข้อสอบ ไม่รู้ความหมาย ก็ตอบผิดอี๊ก เพราะไม่รู้ว่ามันแปลเหมือนกับคำที่เรารู้จักอยู่แล้ว!

น้องวิ้งค์ลิสต์คำพื้นฐานที่รู้จักกันอยู่แล้ว + synonyms ของมันมาให้ลองท่อง เพิ่มคลังศัพท์กัน ✌

important (adj.) สำคัญ

crucial   critical   necessary       paramount
significant          vital              essential

fast (adj.) รวดเร็ว

rapid     swift      agile      quick     nimble  speedy accelerated

delicious (adj.) อร่อย, น่าอร่อย

delectable       appetizing          tasty      scrumptious      mouthwatering

scary (adj.) น่ากลัว

frightening         terrifying            eerie     intimidating      
horrifying          spooky (inf.)

friendly (adj.) เป็นมิตร

affable  amiable       cordial  chummy (inf.)  
matey (inf.)              companionable

big (adj.) ใหญ่โต

colossal         enormous          gigantic      huge     immense
massive humongous       ginormous (inf.)

many (adj.) มากมาย

abundant           copious          countless          innumerable     numerous  ample   plentiful

small (adj.) เล็ก

tiny        miniature           minuscule          puny

increase (v.) เพิ่มขึ้น

grow     build up         escalate       
double (เพิ่ม 2 เท่า)        triple (เพิ่ม 3 เท่า)          

decrease (v.) ลดลง

decline lessen   lower    fall off   reduce 
sink       diminish    drop       dwindle

expensive (adj.) ราคาแพง

costly    high-priced        pricey (inf.)        overpriced         exorbitant

กด Like เพจ eng a wink ได้ที่ www.facebook.com/engawink